Wim Kemps

Werkzaam geweest bij Philips in gebouw TX als hoofd Personeelsdienst waarbij hij nauw betrokken was bij een uitzonderlijke groep vaklieden die zich kenmerkten door 'wij van TX'.