Bets Christ Renting

Oud Philips medewerkster
20 jaar bij Philips als koffiejuffrouw gewerkt in gebouw TQ en wat dat voor haar heeft betekend.