Monique List, gemeente Eindhoven aan het woord over Glow 2020